Javahome

Je li moguće postaviti JAVA_HOME env u El Captitan?
Kako trajno postaviti Java put na Mac?Što Java_home treba postaviti na Mac?Kako provjeriti je li Java_home ispravno postavljen na Macu?Kako trajno pos...
/ usr / libexec / java_home ne vraća ništa osim trenutne vrijednosti JAVA_HOME
Kako provjeriti je li Java_home ispravno postavljen na Macu?Kako mogu promijeniti usr Libexec Javahome na Macu?Kako postaviti Javahomea u Mac Big Sur?...
Je li / usr / libexec / java_home još uvijek relevantan na macOS-u?
Što Java_home treba postaviti na Mac?Kako provjeriti je li Java_home pravilno postavljen na Macu?Kako trajno postaviti Java put na Mac?Kako mogu promi...
Postavljanje JAVA_HOME ne radi u Sierri
Kako provjeriti je li Java_home pravilno postavljen na Macu?Kako trajno postaviti Java put na Mac?Što Java_home treba postaviti na Mac?Kako osiguravat...