Krugovi

Postoji li ekvivalent Microsoft LAPS-u za MacOS?
Rade li krugovi na Macu?Što označavaju krugovi na Macu?Je li Microsoftov krug besplatan?Kako se koristi alat za krugove?Rade li krugovi na Macu?Uzbuđe...